Tự Tình Trong Thu

Tác giả:

Một chiếc lá thu rơi trong gió

Em ngẫn nhìn theo nó ngẫn ngơ
Lá sầu lá rụng thờ ơ
Em buồn em khóc chơ vơ một mình

Trời thu thương cảm tình ai lụy
Đã khổ đau tiều tụy ngày đêm
Lỡ làng duyên chẳng ấm êm
Thì ta có nhớ chỉ thêm muộn phiềnklt

Thảo luận cho bài: "Tự Tình Trong Thu"