Tự Tình

Tác giả:

Thơ: Cát Biển


Trùng khơi sóng vỗ đùa thân đá
Mát dịu bờ hoang chút đậm đà
Chân chen cát bám vùng tuổi thơ
Gió ngàn đan lối dệt tình ca

Tụ tan giòng thủy triều khơi sóng
Thân cát đầy vơi lượng hải hà
Xoay bao cảnh sắc về nguyên ủy
Đọng kết nghìn điệu nhạc thiết tha

Trùng Khơi ơi Trùng Khơi ơi Trùng Khơi ơi
Trùng Khơi ơi Trùng Khơi ơi …
Sóng vỗ tự tình
Sóng vỗ tự tình
Trùng Khơi ơi Trùng Khơi ơi Trùng Khơi ơi …
Trùng Khơi kia đang vỗ sóng

Đại dương ơi đại dương ơi đại dương ơi
đại dương ơi đại dương ơi …
Đâu tiếng tơ lòng
Đâu sóng muôn trùng
Đại dương ơi đại dương ơi đại dương ơi
Đại dương vỗ sóng tự tình …

Người phiêu lưu biển se hồn cát
Giữ chút đời tan hợp bến ga
Đâu đây tiếng sóng vang lòng nhớ
Góp nhặt bờ tinh thể ngọc ngà 

 

Thảo luận cho bài: "Tự Tình"