Tứ tranh

Tác giả:

(Tặng hoạ sĩ Lê Vinh)

Hết giấy, hết màu không cạn từ
Mồ hôi nhỏ giọt giữa đêm dài
Sáu mươi cây số, mười cân ruốc
Vẽ được thức ăn, thế mới tài!
Căn cứ Dương Minh Châu, Tây Ninh, 1951

Thảo luận cho bài: "Tứ tranh"