Từ trên máy bay

Tác giả:

Nhìn quê từ đất nhìn lên
Từ rừng nhìn xuống, biển xanh nhìn vào
Nay nhìn quê tự trên cao
Qua mây nhìn núi, qua sao thấy rừng
Thấy sông, thấy ruộng, thấy nguồn
Màu đất nâu thẫm con đường quanh quanh
Ô hay có đợi gì tranh
Ngắm hoài dất nước hoá thành tình ca…
Theo: Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng.

Thảo luận cho bài: "Từ trên máy bay"