Từ trường

Tác giả:

Tim cửa đêm em đừng đóng
Đàn nhớ sông sương
rừng rộng
phố mù
Mình từ trường đường thiên di sếu mộng
Xanh bỏ bùa mây Vọng ngã tư thu.

Thảo luận cho bài: "Từ trường"