Tự truyện

Tác giả:

Bạch đàn ươm non biển tình lưu niệm
Rừng xanh bìa cây tự truyện ly chia.

Thảo luận cho bài: "Tự truyện"