Tứ Tuyệt

Tác giả:

Chờ em, bươm bướm bay bờ giậu
hút nhựa mồng tơi hoa tím than…
anh bắt được chăng tia nắng mới?
em à chỉ thấy giọt sương tan!

Thảo luận cho bài: "Tứ Tuyệt"