Tự Vịnh

Tác giả:


Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tộ i giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân nọ hãy còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu gian hiểm, sá gì đâu!

trích: Câu Hỏi Văn Chương
copyright 1992 Vũ Huy Bá

Thảo luận cho bài: "Tự Vịnh"