Từ xa rừng bản…

Tác giả:

Từ xa rừng bản quê em
Bữa ăn lắm muối lại thèm mùi măng
Gần nhà nhớ mái tình dân
Nhớ khi hạt muối giữa rừng cắn đôi
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Từ xa rừng bản…"