Tức sự

Tác giả:

Độc toạ bắc song thượng,
Nhật vũ hà thê thê.
Hàn đa tân cốc vãn,
Vân trọng viễn sơn đê.
Tẩm nhuận tường sinh nhĩ,
Oanh vu tửu đáo tề.
Bất tri xuân sắc đạm,
Nhất điểu lược sơn tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình ở cửa sổ phía bắc
Ngày nào cũng mưa, lạnh lẽo làm sao
Rét nhiều nên lúa mới chín muộn
Mây dày núi xa như thấp xuống
Nước mưa ngấm lâu, bức tường đã mọc tai
Rượu uống vào quanh co xuống đến tận rốn
Không biết màu xuân đã lạt
Một con chim bay vượt qua phía tây núi

Thảo luận cho bài: "Tức sự"