Tủi thân

Tác giả:

8-1991

Rượu uống được vài chung

Tiệc và khách mỗi ngày một nhiều

Tri âm càng lúc càng ít

Không uống được tỉnh táo quá người trách

Nghĩ mà tủi thân

Vợ nhắc ta về đóng cửa: tập rượu

Em nâng rót mời ta thành thật

Men rượu quê nhà cũng rất tình thật

Vẫn không học nổi đời được cách giả say! 

Thảo luận cho bài: "Tủi thân"