Tung hứng

Tác giả:

Tung con tim
tình hứng một con thuyền
Đại dương vẽ sóng năm mầu đèn xiếc
Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc
Tình hạ màn
tim mắc cạn
hà ăn.

Thảo luận cho bài: "Tung hứng"