Tụng Xưng Tình Yêu

Tác giả:

Thơ : Huỳnh Văn Dung


Trình bày:
Thùy Dương

 

Cứ mãi là giọt mưa
Tôn vinh khuôn mặt người
Xin đừng khơi ướt lệ
Sâu thẳm nỗi lòng ai

Cứ mãi là ban mai
Hội hè cho đất trẻ
Đừng cho nhau đêm lẻ
Nức nở lệ đá xanh

Cứ mãi con sóng lành
Ru bến bờ dào dạt
Xin đừng làm giông bão
Tan tác và chia xa

Hãy tìm đến với nhau
Cho nhau bao mộng lành
Cho nhau tháng ngày xanh
Tụng xưng tình lứa đôi

Mãi là nắng là mưa
Là con sóng vỗ về
Ru lòng ai son trẻ
Hạnh phúc này đắm say

Cứ mãi là giọt mưa
Tôn vinh khuôn mặt người
Xin đừng khơi ướt lệ
Sâu thẳm nỗi lòng ai

 

 

Thảo luận cho bài: "Tụng Xưng Tình Yêu"