Tuổi 80

Tác giả:

Mới đó xài xong tuổi 80
Nhìn xuống đôi chân
giầy vẹt gót
Trông lên vẫn lớp lớp hoa bay
Mặc ve cứ hót
ngày chưa trật
Tóc còn xanh lắm bạn tình ơi!

4-1991

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Tuổi 80"