Tuổi Hoa Niên

Tác giả:

Allegretto, 2/4

Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên,
khóm măng non xinh tươi vươn lên
Tuổi ngây thơ đẹp vui tươi
Cánh hoa mai hương thơm vườn đời
Ngàn câu ca vạn câu thơ
Nói bao nhiêu sao cho trọn lời
Tuổi hoa niên đầy hương xuân
sáng át ánh trăng rằm

Tuổi ấu trí tập rèn chí khí
Để mai sau tràn ngập tương lai
Bước vào đời gắng giúp mọi người hữu ích cho xã hội
Cùng tiến bước vì đất nước
Giữ non sông thương yêu quê hương
Tuổi hoa niên học cho nên xứng đáng công dân hiền
Càng gắng sách đèn đúc rèn nhớ chớ quên
Nào ta trau dồi nên người ngày một tiến
Rồi mai sau này công thành nhớ chớ quên
Thày với chúng bạn những người dẫn dắt nên…

Việt Nam yêu, Việt Nam yêu
ngát hương thơm men xuân hiền hòa
Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên
Những đóa hoa xinh tươi đẹp màu
Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên
lấy phương châm trung kiên làm đầu
Học cho mau để mai sau
đất nước Nam tươi màu

Tham khảo : Nhi Đồng Ca, Zieleks Cọ xuất bản tại Hoa Kỳ, 5/1980

Thảo luận cho bài: "Tuổi Hoa Niên"