Tuổi Hoa Niên

Tác giả:

Thơ : Vân Đình


Trình bày:
Nhã Phương

Xin cho bước vào cõi mộng
Xây bằng ngọc thạch lưu ly
Xin cho muôn vàn sức sống
Để nuôi tham vọng tuổi xanh

Xin cho hồn đầy ánh sáng
Dẫn đường giùm kẻ tình si
Xin cho uống ngàn mắt lệ
Để không nghĩ chuyện phân kỳ

Nắng chiều theo gót em đi
Bâng khuâng hồn mộng nói gì đây em
Đẹp sao màu áo trinh nguyên
Nữ sinh Đồng Khánh dáng hình liêu trai

Em, kiêu sa nét trang đài
Với kinh thành cũ nét hài cung phi
Một lần nhẹ gót em đi
Là bao nhiêu kẻ tình si ngỡ ngàng

 

Thảo luận cho bài: "Tuổi Hoa Niên"