Tuổi Học Trò 2

Tác giả:

Nầy đừng theo tôi nói nữa ông ơi
Bước chân tôi lại cuống quít rồi
Đã từ lâu thấy ông cùng lối
Nhưng giả vờ không biết đó thôi

Nắng chiều vàng sắp tắt đó nghe ông
Tội quá ông để cho tôi về
Đường còn xa mà trời đã chợt tối
Sao ông đi cạnh mãi… quê ghê

ĐK:

Rồi tháng ngày hoa mộng qua đi
Ông theo tôi theo tôi làm gì ?
Đừng tới nhà tội tôi ông ơi
Mẹ ra chờ ngoài sân kêu tôi

Rồi tháng ngày hoa bướm qua đi
Ông quên đi quên đi ngày đầu
Trước cổng trường đợi nhau bao lâu
Mà chắc gì còn trong mai sau…

Ông nặng lòng cũng chẳng ích chi
Giấy xanh mực tím để mà làm gì ?
Chắc hẳn tối nay bên bàn cũ
Nhật ký tôi dầy thêm trang ghi

Đã đến nhà rồi thôi chia tay
Xin gửi lại ông phong thư nầy
Mây xám giăng giăng trùng khắp ngõ
“ANH” về đi nhé kẻo mưa bay…

Thảo luận cho bài: "Tuổi Học Trò 2"