Tuổi tám mươi

Tác giả:

Tuổi tám mươi,

tuổi của ngồi cười …ruồi mơ mộng
Nếu có tỏ tình cũng lọng cọng… bà nó có tylenol?
Cũng lập bập
Có cái thuốc xanh xanh trị chứng nhức đầu?
Có chai dầu xin thoa cho cái bụng?

Tuổi tám mươi, bề ngoài coi hơi… yếu
Nhưng bên trong còn lẫn cả hờn ghen
Những cái ghen tuy leng nheng nhưng chẳng lèng èng
Ghen vì chẳng còn chi mà chìu em nữa

Nếu có muốn thì em ơi, dở lại những lá thư tình
Của cái thuở gò gẫm ghi hoài không biết mỏi

Còn bây giờ …tuổi tám mươi, xin cho anh ngồi nghĩ
Lâu thiệt lâu anh mới dám cười tình

KiếnHôi

Tặng đại ca tuổi tám mươi 


 

 

Thảo luận cho bài: "Tuổi tám mươi"