Tuổi thơ

Tác giả:

Bán hàng bông bụt đỏ tay
Ước mơ đem đổi lá cây lấy tiền
Ngây ngô năm tháng dưới hiên
Tuổi thơ giờ chỉ mơ riêng một người
Nguồn: Báo Mực tím, số 242

Thảo luận cho bài: "Tuổi thơ"