Tuổi Trẻ Của Bao Thanh Thiên

Tác giả:

Đem ánh sáng lên trời cao
Mang chân lý cho mọi ngưỡi
Rũ sạch hết những dây oan
Cho vạn kiếp hết đa đoan
Đã lỡ mang kiếp làm trai
Xin quên hết đi tình riêng
Cho không thẹn với lương tâm
Dẫu có bao nhiêu khó khăn
Dù cho bao gian nan gỡ nghiệt oan
Còn tiếng kêu oan xin còn
Vì dân xin một lòng nguyện hết mình
Vì mọi người mang tài năng ra giúp đời
Trời xanh trên đầu ta
Chân lý luôn rạng ngời
Mãi là niềm tin vô hình giục ta
Đi trên con đường gian truân

Thảo luận cho bài: "Tuổi Trẻ Của Bao Thanh Thiên"