Tuổi Trẻ Và Ước Vọng

Tác giả:

Nếu tôi là chiếc lá

Lá sẽ xanh không bao giờ héo khô
Nếu tôi là cơn gió
Gió sẽ dìu mưa qua ruộng đất khô

1.
Ước muốn xin làm chiếc lá đó
Bóng mát xanh tươi
cho đường phố thân yêu
Ước muốn xin làm cơn gió đó
Uớc muốn gì hơn kia
cho mảnh đất thân yêu
Này em yêu hỡi biết hay chăng
Tràn dâng sức sống trong lòng anh
Trong lòng tất cả
Vì điều mơ ước ấy có trong ngày nay
Đã nơi tầm tay
Thì em yêu hỡi bước nhanh nào
Hoà theo sức sống đang dâng trào
Phút đầu xa lạ
Và rồi sẽ quen như hôm nào

2.
Sức sống trong từng em bé đó
Giữa phố tung tăng
tô đẹp ước mơ xanh
Sức sống trong từng đôi mắt đó
Mãi hướng về tương lai
không ngừng sáng long lanh
Giục anh đi tới những chân trời
Vòng tay đất nước đang chờ mong
Đang chờ sức trẻ
Lòng anh vui khi thấy có em
Cùng theo suốt trên đường đi
Rồi ta sẽ hát hát cho đời
Rồi ta sẽ hát hát cho người
Khúc nhạc yêu đời
Cùng ngàn ước mơ rồi sẽ tới

Thảo luận cho bài: "Tuổi Trẻ Và Ước Vọng"