Tuổi Vàng

Tác giả:

[ Nhịp nhàngvui tươi ]

1.
Em yêu đời tuổi thơ
Yêu ban mai
Yêu nắng vàng
………………….
Em yêu đời học sinh
Yêu ba me
Yêu mái trường

Đk:
Em yêu anh, yêu chị hiền hòa
Không bon chen tranh tụng muộn phiền
Quanh năm vui chơi cùng bạn hiền
Yêu yên vui, yêu đời hòa bình
Cất tiếng cười, cho đời vui tươi

2.
Em yêu trời đẹp xanh
Yêu trăng thanh
Yêu chi Hằng
……………
Yêu cánh đồng cỏ xanh
Yêu hoa xuân
yêu bướm vàng

ĐK:
Em yêu anh, yêu chị hiền hòa
Không bon chen tranh tụng muộn phiền
Quanh năm vui chơi cùng bạn hiền
Yêu yên vui, yêu đời hòa bình
Góp tiếng cười, cho đời vui tươi

Thảo luận cho bài: "Tuổi Vàng"