Tuổi Xuân

Tác giả:

Sáng tác đầu thập niên 40

Nào chúng mình ra quay một vòng hát mà chơi
Hoà cao tiếng lên đưa nhịp lòng vang khắp nơi
Đời có đoàn ta sao bỏ hoài những ngày vui
Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái
Nào đứng cầm tay chung một vòng nối tình thâm
Lòng khắn khít nhau ca một lời yêu chứa chan
Đồng chí đồng tâm theo gương này giống nhà Nam
Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái
Nào cất đều lên vang một trời tiếng hùng ca
Mừng trông nước non vui tươi dường như gấm hoa
Hầu khắp còn ghi công anh hùng chí ngày xưa
Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái

Tham khảo:
1-Giọng hát Phượng Bằng trong CD Ca khúc Phật Giáo: Mùa sen nở, phát hành tại Việt Nam.

Thảo luận cho bài: "Tuổi Xuân"