Tưởng Đâu

Tác giả:

Vầng trăng tròn, khuyết đổi dời
Còn ta một kiếp nổi trôi chưa ngừng
Hôm nao đã vội vui mừng
Tưởng đâu dừng bước trên đường trầm luân.

Nào ngờ hồn lại bâng khuâng
Thấy đời điên đảo, mắt rưng lệ buồn !

(Ivry-sur-Seine, đêm vào hạ 20-06-2003)

Thảo luận cho bài: "Tưởng Đâu"