Tưởng Mình Đã Quên

Tác giả:

Tưởng mình đã quên nhau

Quên mau rồi lại nhớ
Tưởng rằng đã quên đi
Quên luôn bản tình ca
Chuyện đã mấy năm qua
Bây giờ còn gì cho ta
Giọng người vẫn quanh đây
Cho dù chỉ là phút giây

Tình yêu còn đây
Em vẫn quanh tôi
Bên phím dương cầm
Tình yêu đầu tiên
Câu hát năm xưa
Vẫn mãi trong lòng

Tưởng rằng đã chia ly
Hay đâu còn gặp gỡ
Tưởng rằng đã chôn sâu
Bao nhiêu kỷ niệm xưa
Lòng còn mãi bâng khuâng
Quay mặt còn nặng đôi chân
Thà người đã quên ta
Cho lòng khỏi nặng xót xa

 

Thảo luận cho bài: "Tưởng Mình Đã Quên"