Tưởng Nhớ Mùi Hương (*)

Tác giả:

LV: Khúc Lan


 

Rồi ngày ta mai cách xa
Còn chi nữa giấc mơ ban đầu
Kỷ niệm vơi nhưng nào có mấy ai âu sầu !

Tình chỉ là một giấc mơ,
Là tưởng nhớ.. mùi hương thế thôi (hơ hờ)
Tìm thấy đâu những phút ngọt ngào

Rồi ngày mai tình sẽ tan,
Mà mộng ấy vẫn không phai nhòa
Chiều vàng rơi trong từng cánh én bay la đà

Đừng sầu hận chi nữa rồi
Đời mình sẽ buồn đâu thế thôi (hơ hờ)
Còn nữa không khúc hát tuyệt vời

Một chiều nào tình hẹn hò còn có nhau
Mà vườn đào mình chung câu thơ ngát mầu
Nguyện chuyện đời cùng trao cuộc tình vĩnh viễn hớ hờ
Mà giờ này mình đã xa nhau.. nghìn.. trùng….

 

 

Thảo luận cho bài: "Tưởng Nhớ Mùi Hương (*)"