Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả:

+ Tác giả :  Quất Hoa Tán Lý; Hồng Tú Tú (nhóm dịch giả)
+ Nơi phục vụ : Phòng Mượn (Thư viện KHTH TP. HCM)
+ Ký hiệu sách : MM 22192
+ Nội dung :Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái.
tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi
Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi.
Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây?
Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng?
Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây?
Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt?

 

Thảo luận cho bài: "Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới"