Tương Tư

Tác giả:

Mấy lời cùng cô bé “ngây thơ”,

Nếu lỡ thương ai chớ chần chờ.
Đừng tự dối lòng : “ai thèm thích”,
Chẳng nên bào chữa “cảm gỉa vờ”.
Kẻo mai thơ ấy thay vần mới,
Lại về thầm trách móc vu vơ.
Tương tư cái bệnh nan y ấy,
Làm sao mà chữa được bây giờ.
Để rồi cứ thương nhớ ngẩn ngơ…..

Thảo luận cho bài: "Tương Tư"