Tương Tư

Tác giả:

Tương tư một bóng trăng gầy

Nhớ thương một áng trăng đầy vườn hoang
Dạ sầu đêm nhớ ngổn ngang
Ngàn sao lấp lánh mơ màng nhớ thu

Bỗng đâu trời nổi sa mù
Câu thơ yên ngựa chinh phu nhớ người
Xé tơ Bao Tự đang cười
Cho tương tư chín một lời Kinh Kha

Vó câu bụi phủ đường xa
Bóng trăng chia nửa mặn mà chia hai
Nhớ nhung liễu rũ trang đài
Chàng Trương bến cũ tuyền đài chưa tan

Sáo mơ còn nấc thở than
Giọt châu vừa rớt cho tan khối tình
Đêm khuya bóng rũ một mình
Chiêu Quân gió bụi đăng trình sang sông

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Tương Tư"