Tương Tư

Tác giả:

Em hẹn đến, mang theo ngàn-hoa-lửa
Tôi quay đi, trời sáng ấy sương mù
Tình cũng đẹp, nhưng thôi, không yêu nữa
Dĩ-vãng-buồn quá đủ để tương tư

Thảo luận cho bài: "Tương Tư"