Tương Tư

Tác giả:

Lẻ bạn chiều hôm cánh nhạn bay
Ngàn mai dặm liễu sắc hương phai
Thuyền về bến lạ tương tư nhớ
Khách lạc vườn hoang túy lúy say
Bụi phủ quan san mờ huyễn mộng
Sương rơi bản quận buốt trang đài
Sầu dâng chất ngất chiều cô quạnh
Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai!

Bạch Loan

Thảo luận cho bài: "Tương Tư"