Tương Tư 2

Tác giả:


Một ngày không thấy em, là một ngày không thấy vui
Buồn nhớ nhớ thẫn thờ như không hồn.
Một ngày không thấy em, là một ngày nghe nhớ nhung,
Đường phố vẫn đông người mà buồn tênh.
Rượu uống đến môi mềm cho quên người,
Tìm quên, quên đâu thấy, thấy nhớ thêm.
Tà áo lướt qua thềm lại từng người,
Nhìn theo nghe cay đắng len vào tim.
Từng giờ trông bước em, rồi từng giờ trông bóng em
Người hỡi có hay rằng anh đang chờ!
Một ngày mong thấy em nhìn một lần môi mắt em
Ngày đó chắc yêu đời và trọn vui….

[Hát lại từ đầu]

 

Thảo luận cho bài: "Tương Tư 2"