Tương Tư 3

Tác giả:

Chờ anh trong chiều nay, nắng hôn đường phố dài
Người qua đôi từng đôi, lắng nghe buồn xua tới
Người vui sao là vui, nhởn nhơ cười nói nhiều
Lòng nghe như tịch liêu, vắng anh chiều hắt hiu.
Thèm nắm đôi bàn tay, nắm tay chuyền ấm lòng
Vì không thấy cô liêu, mà sao lại thiếu
Thiếu đôi tay mềm, hỡi chiều…

Chờ anh trong chiều nay, nắng lên đường phố dài
Ngày mai anh lại đi, biết đâu rồi xa cách
Hẹn nhau sao lại quên, vắng anh đường phố buồn
Hàng cây im ngủ say, cớ sao mình đứng đây…

Thảo luận cho bài: "Tương Tư 3"