Tương Tư Mầu

Tác giả:


Còn đâu lúc 
sánh đôi dạo phố 
Áo em xanh 
một độ tan trường 
Anh về 
cùng những vấn vương 
Đêm sâu mới biết cũng tương tư màu 

DCCB

Thảo luận cho bài: "Tương Tư Mầu"