tương tư nắng

Tác giả:

vài hôm nữa là sẽ hết nắng

mây về đây, treo, suốt cả ngày
là phong đổi, màu, con mắt đỏ
tương tư kéo dài tận chân mây

vài hôm nữa, gió, sẽ về đây
nỗi sầu tôi, cuộn, trong hai tay
mây, cuộn bão vào trong lòng gió
tôi, cuộn mình, nghe những đổi, thay

dường như năm nay, Thu về sớm
hàng cây đầu ngõ nghiêng nhánh chào
vài chiếc lá buông mình đưa đón
nằm trên đường vắng: vàng, nôn nao

làm cho nắng buồn, đi đâu mất
hỏi em, em chỉ biết lắc đầu
mắt em hồ như biết nói dối
vì, mắt cũng buồn như hồ, ao

làm cho em lại thèm thơ thẩn
hồn làm thơ và gót bước theo mây
tôi đứng tựa làn khói, ngơ ngẩn
nhìn, mây trời, lẫn trong tóc, bay

vài hôm nữa, trời sẽ hết nắng
em cũng vậy, hết nỗi xôn xao
vì cùng tôi, tương tư vạt nắng
nên, tim rồi sẽ biết, hư hao

Nnguong

Thảo luận cho bài: "tương tư nắng"