Tương Tư Người

Tác giả:Kỷ Niệm nào vẫn nhớ, 
Qua cầu tóc mây bay.. 
Sáng nay gió thổi nhẹ, 
Tương tư anh có hay? 

Lòng bảo lòng, đừng đợi 
Kỷ niệm xưa qua rồi, 
Giọt sương nào đọng vội, 
Rơi trên mắt, trên môi… 

*Chiêu Hoàng*

Thảo luận cho bài: "Tương Tư Người"