Tuyết Đầu Mùa

Tác giả:


Tuyết đầu mùa… 24/10

Tuyết đầu mùa cuối thu
Trắng xóa khắp mọi nơi
Não nùng ập lòng tôi
Trào dâng tim tan nát

Mở mắt nhìn thảm trắng
Cây trắng lá trắng theo
Lòng còn đang mớ ngủ
Một màu tang đang trôi

Tuyết như vải liệm trắng
Âm thanh nào còn đâu…

 

Thảo luận cho bài: "Tuyết Đầu Mùa"