Tuyệt mệnh thi kỳ 1 絕命詩其一 • Thơ tuyệt mạng kỳ 1

Tác giả:

Nhất lạc nhân hoàn lục thập niên,
Hảo phùng kim nhật liễu trần duyên.
Bình sinh kỳ khí vi hà tử?
Nguyệt tại ba tâm vân tại thiên.

 
Sau khi bị Pháp bắt tại Thượng Hải vì một tên trành điểm chỉ (tương truyền tên đó lại là cháu của cụ Nguyễn Thượng Hiền, tên là Nguyễn Thượng Huyền) và giải về Việt Nam năm 1925, lúc chiến hạm ra cửa Ngô Tùng, cụ ngồi trong buồng kín, dòm qua lỗ cửa tò vò, thấy những thuyền đánh cá lố nhố trên mặt bể, liền nghĩ ra cách mượn họ đưa tin, may ra đến nơi các báo Tàu đăng lên, thì anh em đồng chí sẽ biết cụ đã bị bắt và mật thám thực dân có muốn tiêu khử ngấm ngầm cũng phải e ngại dư luận quốc tế mà không dám thi hành độc thủ.

Tưởng là sẽ chết, tức thời cụ lấy mảnh giấy con và dùng bút chì viết mấy hàng chữ, đại khái tỏ mình là nhà cách mạng Việt Nam tên Mỗ, đã bị Pháp bắt trước ga Bắc Trạm, nay dẫn đi đâu không rõ. Dưới có ba bài thơ tuyệt mạng này.

Nguồn:
1. Đào Văn Hội, Ba nhà chí sĩ họ Phan, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957
2. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục – Chương 14, NXB Văn hoá Thông tin, 2002

Bản dịch

Sáu chục năm nay ở cõi đời,
Trần duyên giờ hẵn rũ xong rồi.
Bình sinh chí lớn là đâu tá,
Trăng rọi lòng sông mây ngất trời.

Thảo luận cho bài: "Tuyệt mệnh thi kỳ 1 絕命詩其一 • Thơ tuyệt mạng kỳ 1"