Tuyết Rơi

Tác giả:

Tuyết rơi đầy chỗ hẹn xưa
Đìu hiu phố xá lạnh vừa đủ đau
Tối về hỏi lại chiêm bao
Ai người hôm cũ ,lần nào qua đây?

Tuyết mùa tôi lạnh cóng tay
tôi đem ủ trái tim đầy vết thương
Tôi mê man mộng hoang đường
Dòng thơ cũ chút yêu thương nữa vời

Tuyết mùa tôi vẫn hoài rơi
Thênh thang lối cũ rã rời cơn say

Tôi tìm ai ở đâu đây?

Thảo luận cho bài: "Tuyết Rơi"