Tuyết Tàn

Tác giả:

Nhăn nheo,
Mặt héo một bên
Trắng lạnh ngập đến toàn thân
Thớ thịt tàn cóng lấn cấn thời gian
Hố đã lấp, hơi tận, còn chờ lãng đãng chi?
102000

Thảo luận cho bài: "Tuyết Tàn"