Tuyết trắng gương trong

Tác giả:

PHẬT giáng LÂM VIÊN thuở nguyệt tròn
lung linh NÚI TUYẾT giữa vàng son.
phai vàng ngôi báu son cung cấm
vạn thuở Tình Thương, tuyết chẳng mòn.

ai nung gan đá khô giòn?
ai thiêu cho ruột héo hon cỏ bồng?
người đâu xương sắt da đồng
mà ai sôi vạc lửa hồng bấy nay?

PHẬT động lòng thương kiếp đoạ đày
hoá thân làm tuyết bốn trời bay
kết hoa sáu cánh sen mười trượng
giọt tĩnh-bình xoa dịu đắng cay.

trăm trai giòng máu phương này
còn thơm nhờ PHẬT ngàn tay độ trì.
cỏ vành ngậm, đá bia ghi,
núi cao bên nớ, bên ni sông dài.

bao phen lửa quỷ thắt vòng đai
vóc ngọc thân vàng chẳng thể phai.
chuông khánh vẫn khua vang bốn biển
năm năm mừng bóng nguyệt NHƯ LAI.

chín phương một điểm linh đài
son to ĐẢN nhật bút mài HÙNG phong.
nhớ câu PHẬT ở trong lòng
càng mơ tuyết trắng gương trong đời đời.
nam đô 2511

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Thảo luận cho bài: "Tuyết trắng gương trong"