Tỳ Bà

Tác giả:

Bích Khê


 
Trình bày: 
Thái Thanh


Nàng ơi tay đêm đang giăng mềm 
Trăng đan qua cành muôn tơ êm 
Mây nhung pha mầu thu trên trời 
Sương lam phơi mầu thu muôn nơi. 

Vàng sao im im trên hoa gầy 
Tương tư ôi người thôi qua đây 
Năm xưa ôi nàng quên câu thề 
Hoa vừa đưa hương gây đê mê 

Cây đàn yêu đương làm bằng thơ 
Cây đàn yêu đương run trong mơ 
Hồn về trên môi kêu : Em ơi 
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi 

Tôi qua tim nàng vay du dương 
Tôi mang lên lầu, lên Cung Thương 
Tôi không bao giờ quên yêu nàng 
Tình tang tôi nghe như tình lang… 

Nàng ơi tay đêm đương giăng mềm 
Trăng đan qua cành muôn tơ êm 
Mây nhung pha mầu thu trên trời 
Sương lam phơi mầu thu muôn nơi. 

Vàng sao im im trên hoa gầy 
Tương tư ôi người thôi qua đây 
Năm xưa ôi nàng quên câu thề 
Hoa vừa đưa hương gây đê mê 

Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi 
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi 
Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi 
Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi 

Thu ôm muôn hồn lên phiêu diêu 
Sao tôi không màng kêu : Em yêu 
Trăng nay không nàng như trăng thiu 
Đêm nay không nàng như đêm hiu 

Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân 
Buồn sang cây tùng thăm đông quân 
Ô hay buồn vương cây ngô đồng 
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông 

Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân 
Buồn sang cây tùng thăm đông quân 
Ô hay buồn vương cây ngô đồng 
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông 
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông 

 


Thảo luận cho bài: "Tỳ Bà"