U uẩn

Tác giả:

Anh đưa em lên đường xanh mơ
Hồn trăng trằn trọc đáy đêm mờ
Bốn mùa giông bão vò duyên phận
Trả nợ cuồng phong hết kiếp chưa ?

Thảo luận cho bài: "U uẩn"