Ước mơ

Tác giả:

Thu đã về đây trời đổ lá
Gió nào đưa đẩy đến bên anh
Em như hoa nở bên thềm hạ
Cánh bướm si tình anh lượn quanh

Em loài hoa lạ làm sao giữ
Chiêm ngững bao người chẳng riêng anh
Anh sợ ngày kia nhiều trắc trở
Cách lòng xa mặt mộng trôi nhanh

Anh ước làm sao mình hoá phép
Tôn em Hoàng hậu ở cung đình
Anh ngôi vua với quyền cao trọng
Chức tước ban em đủ mọi quyền

Triều thần chúc tụng cung nghinh đón
Diễm lệ em cùng vua ngự cao
Ngai vàng từ đó anh thôi sợ
Hoàng hậu bên mình mãi đến sau
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Ước mơ"