Ướm hỏi thời gian

Tác giả:

Dĩ vãng – gia tư của tháp Hời –
Mòn theo bóng tháp đá gầy rơi…
Bóng trong gương của nàng nhan sắc
Vốn liếng – theo ngày xuân có vơi?

Thảo luận cho bài: "Ướm hỏi thời gian"