Uống Rượu Với Người

Tác giả:

Uống Rượu Với Người

 CV


Ta uống một ngụm
để tình vơi

Em thêm ngụm nữa
để sầu đời

Chấp chới em say như cánh bướm

Ta ngã xuống
thành giọt rượu rơi!

Em say có thấy ta sắp vỡ
Em sầu có biết ta đang rơi

Say, sầu em sẽ bao lần nữa
Rơi, vỡ mất rồi một lần thôi…

CV

 

Thảo luận cho bài: "Uống Rượu Với Người"