Uống Thuốc Liều !

Tác giả:

Uống Thuốc Liều !

 Phù DungĐã bảo anh đừng theo em nữa,
Kẻo mà thiên hạ lại nghi nan…
Vốn đã chân hoang không thể sửa,
Nhưng em chả muốn chịu tiếng oan !

Em biết tâm hồn anh háo thắng,
Cái tôi chất ngất của đàn ông…
Theo em chỉ để tìm cay đắng,
Trộn với vinh quang chén rượu nồng !

Mấy thuở quen nhau rồi anh nhỉ,
Bao lần anh gạ gẫm tóc tơ ?
Tóc bay tóc rối tơ như chỉ,
Chả dám đem thân trói sợi hờ !

Thôi anh cứ đợi khi em đã,
Chán chê mê mỏi kiếp đi rong…
Chén đời anh cũng ngừng lơi lả,
Thuốc liều ta uống thử cho xong !

PD*2005

 

Thảo luận cho bài: "Uống Thuốc Liều !"