Uống trăng

Tác giả:

Ta căm với tiếng reo khô
Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ
Ngông cuồng đi hái vần thơ
Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên
Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng
Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình
Sóng xao mặt nước rung rinh
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu mênh mang
Có ai nuốt ảnh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng Tiên Nga
Đã thèm cái giấc mơ hoa
Mlle Mộng Cầm

Một số bài thơ Hàn Mặc Tử lấy bút danh là tên người yêu Mộng Cầm. Bài trên đây được chép theo bản đăng trên báo Sài Gòn, bài này sau đăng trong tập Gái quê có được cắt và sửa chữa một số câu.

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 16-11-1935

Thảo luận cho bài: "Uống trăng"