Ngày Tháng Phiêu Bồng

Tác giả:

Này người yêu tôi ơi, đến đây ta là gió, đến đây ta là mây, vuợt trùng dương tung bay, ghé quê huơng rừng núi, lắng nghe chim rừng ca

Này người yêu tôi ơi, mình dìu qua muôn nơi, như kiếp sống du mục, một ngày rồi sẽ đến, một ngày rồi qua mau, đời người là chiếc lá, tàn dần từng đêm thâu
Này người tôi yêu ơi, chúng ta ra bờ cát, ngắm trăng non vừa lên, biển trời xanh mông mênh, sóng xô trên bờ đá, sóng âm vang buồn tênh
Này người tôi yêu ơi, mình dìu qua muôn nơi, quên hết những ưu phiền, đời người là cát đá lạc loài giữa sông sâu, ngày nào còn sống sót, hãy tìm về với nhau

Thảo luận cho bài: "Ngày Tháng Phiêu Bồng"