Người Đàn Bà

Tác giả:

Người đàn bà ngồi ngắm trăng soi người đàn bà cười

Người đàn bà nhìn giấy cứ cuốn người đàn bà cười
Con cá lội tung tăng đom đóm tìm đôi cánh
Nhật nguyệt bóng nước vây quanh
Heo mây gió thổi đêm nay gió tìm em
Có tiếng sáo vi vu có tiếng hát em ru
Mắt lá sương đêm cây cỏ ướt lá
Mắt ướt long lanh

 

 

Thảo luận cho bài: "Người Đàn Bà"